Lukion kemia 2


Kurssin aluksi käsitellään kurssin tavoitteet ja sisällöt (vrt. opetussuunnitelma).
1.tunti
2.tunti
3.tunti
1. Aineiden luokittelusta - Tehtävät 1
2. Alkuaineet ja jaksollinen järjestelmä - Tehtävät 2
3. Atomin mallien historia - Tehtävät 3
4. Kvanttiluvut - Tehtävät 4
4.tunti
5.tunti
6.tunti
5. Atomiorbitaalit ja niiden täyttyminen
- Minimienergiaperiaate
- Paulin kieltosääntö
- Hundin sääntö
6. Orbitaalit ja jaksollinen järjestelmä
7. Jaksollinen järjestelmä
- Atomien ja ionien koot
- Ionisaatioenergia
- Elektroniaffiniteetti
- Elektronegatiivisuus
8. Kovalenttinen sidos
- Orbitaalit ja hybridisaatio
- sp3-hybridisaatio
- sp2-hybridisaatio
- sp-hybridisaatio
7.tunti
8.tunti
9.tunti
Ionisidos
- Hapetusluku
Metallisidos
Vahvat sidokset ja aineen ominaisuudet
Aineen avaruudellinen rakenne
- Atomihilat - Allotropia
Heikot sidokset
- Dipoli-dipoli-sidos ja vetysidos
- Ioni-dipoli-sidos
- Dispersiovoimat (van der Waalsin voimat)
10.tunti
11.tunti
12.tunti
Liukoisuus - Kiteytyminen
- Kidevedelliset suolat
Vesi - www.vesikoulu.fi
Pesuaineet
Isomeria
- Rakenneisomeria (runko- ja paikkaisomeria)
- Stereoisomeria (cis-trans-isomeria)
13.tunti
14.tunti
15.tunti
Isomeria
- Peilikuvaisomeria, kiraalisuus, enantiomeeri,
optisesti aktiivinen aine, asymmetrinen hiili,
rasemisoituminen
- Konformaatiot
Tutkimusmenetelmät
Kromatografia - kts. laite Mini-GC
Röntgenkristallografia
AAS - Atomiabsorptiospektrometria
MS - Massaspektrometria
IR-, UV-spektroskopia
NMR-spektroskopia4.3.2. Peilikuvaisomeria eli enantiomeria

TUTKIMUSMENETELMÄT
Spektroskopia
LISÄTIETOJA:
VSPER-teoria -
Subject Author Replies Views Last Message
Kurssin aloitus myllyviita myllyviita 0 109 Feb 12, 2012 by myllyviita myllyviita

Opetushallitus on tuottanut kurssista omat verkkosivut. Tässä linkki hiilen rakenteen osalta.

mepot.jpg