Erilaisille värähtelyjä. Esimerkit -CH2-värähtelyistä:
Asymmetrical_stretching.gif
Modo_rotacao.gif
Scissoring.gif
Symmetrical_stretching.gif
Twisting.gif
Wagging.gif
Jokaisella värähtelyllä on tietty aallonpituus, joka saa värähtelyt aikaiseksi. Nämä ovat IR-aallonpituuksien alueella.

Lähteet: