Venäläinen Dmitri Mendelejev ja hänestä riippumatta saksalainen Julius Lothar Meyr rakensivat alkuaineiden kemiallisiin ominaisuuksiin pohjautuen jaksollisen järjestelmän. Atomin rakenteesta ei tuolloin ollut vielä käsitystä, mutta kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien samanakaltaisuus
(KUVAT KO. ESITYKSISTÄ)
Meyer_jaksollinen_jarjestelma.jpg
Mendelejev_jaksollinen_jarjestelma.png
Kumpikaan ei tiennyt selitystä sille, miksi alkuaineet asettuivat kuvien mukaiseen järjestykseen.

Nykyinen versio jaksollisesta järjestelmästä


Nykyinen jaksollinen järjestelmä sisältää 18 pystysaraketta eli ryhmää. Nykyään - IUPAC:in numerointikäytäntöön perustuen - jaksollisen järjestelmän ryhmät numeroidaan 1-18 numeroilla (kts. kuva alla). Jaksollisen järjestelmän alkuperäistä tarkoitusta kuvaava numerointi, jossa ns.pääryhmät (IUPAC:in 1,2, 13-18) on numeroitu numeroin 1-8 (amerikkalaisessa I - VIII), kertoo kemiallisiin ominaisuuksiin liittyen alkuaineen ns. ulkoelektronien lukumäärän. Jaksollisen järjestelmän ns. sivuryhmillä (IUPAC:in numeroinnissa ryhmät 3-12) ulkoelektronien käsite ontuu (kts. atomiorbitaalit ja niiden keskinäinen järjestys energian mukaan sekä orbitaalien miehittyminen).

Jaksollinen järjestelmä jakautuu seitsemään vaakariviin eli jaksoon. Jakso kuvaa ulointa elektronitasoa, joka on täyttymässä (Bohrin atomimallissa elektronikuori). Sivuryhmien ollessa kyseessä, korkeimman energiatason mukainen s-orbitaalion täynnä ja ennen p-orbitaalien täyttymistä elektronit sijoittuvat d- ja/ tai f-orbitaaleille. Sivuryhmät jakautuvat d-lohkoon ja f-lohkoon.

Jaksollinen järjestelmä, jossa värit kuvaavat alkuaineen löytövuotta (lähde:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Periodic_table_discovery_periods.png):

Periodic_table_discovery_periods.png
  • Before 1800 (38 elements): discoveries during and before the [[en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_periodic_table#Age_of_Enlightenment|age of enlightenment]].
  • 1800-1849 (+22 elements): science and [[en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution|industrial]] revolutions.
  • 1850-1899 (+23 elements): the age of [[en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_periodic_table#Classifying_elements|classifying elements]] recived the impulse of the [[en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_analysis#Origins|spectrum analysis]]. Boisbaudran, Bunsen, Crookes, Kirchhoff, and others "hunting [[en.wikipedia.org/wiki/emission_line|wikipedia:emission line]] signatures".
  • 1900-1949 (+13 elements): impulse with the [[en.wikipedia.org/wiki/old_quantum_theory|wikipedia:old quantum theory]] and [[//en.wikipedia.org/wiki/quantum_mechanics|wikipedia:quantum mechanics]].
  • 1950-1999 (+15 elements): "post atomic bomb" issues for atomic numbers 97 and above (colliders, bombardment techniques).