Peruskoulun kemiassa opetetaan, että kovalenttinen sidos muodostuu kahden epämetalliatomin välille.

Kovalenttisessa sidoksessa atomit jakavat sidoksessa olevat eletronit, kumpikin luovuttaa yhden elektronin sidokseen, näitä kutsutaan sidoselektroneiksi. Tarvittaen sidoksien määrän voi päätellä alkuaineen paikasta jaksollisessa järjestelmässä. Sidoksia tarvitaan niin monta, kuin oktettisäännön mukaan atomi tarvitsee saadakseen uloimmalle kuorelle samassa jaksossa olevan jalokaasun elektronirakenteen.

(KUVA kovalenttisen sidoksen modostumisesta - erilaiset merkintätavat?)