Tämä aineisto lähestyy kurssin teemoja ja käsitteitä ns. analyyttisen kemian näkökulmasta. Analyyttinen kemia on meille arkipäivää laboratorioissa, joisssa tutkitaan aineiden pitoisuuksia, rakenteita ja ominaisuuksia. Doping-tutkimukset, erilaisten epäpuhtauksien mittaukset, ennestään tuntemattomien yhdisteiden tai molekyylien rakenteiden määrittäminen ja erilaisissa reaktiossa syntyneiden lopputuotteiden ja ei-toivottujen sivutuotteiden tunnistammiinen ovat analyyttisen kemian arkipäivää.

Kurssi yhdistää analyyttiset tutkimusmenetelmät ja aineen rakenteet sekä niissä tapahtuvat muutokset. Atomien ja molekyylien rakenteen ja taustalla olevien mallien tunteminen on kurssin keskeistä sisältöä. Yläkoulussa ja lukion kemian 1.kurssilla opitut aineen rakenteeseen liittyvät mallit saavat syvyyttä ja lisää selitysvoimaa erilaisiin luonnossa nähtäviin ilmiöihin.

Tehtäviä:

Tehtävä 1.1. Miten eroavat (yläkoulun kemiassa ja lukion kemian 1.kurssilla opetettuna) toisista ionisidos, kovalenttinen sidos ja metallisidos?

Tehtävä 1.2. Miten eroavat toisistaa ns vahvat sidokset ja heikot sidokset?

Tehtävä 1.3. Kertaa yläkoulun 7.luokan kurssilla läpikäydyt erotusmenetelmät. Laadi taulukko, miellekartta tai käsitekartta, jossa kunkin erotusmenetelmän kohdalle kirjaat 1) erotusmenetelmän 2) mihin kemialliseen tai fysikaaliseen ilmiöön menetelmä perustuu 3) esimerkki menetelmän käytöstä.