Eri kvanttiluvut


LukionKemia2_kurssimateriaali_kvanttiluvut.jpg
Atomin eri energiatasoja kuvataan neljällä kvanttiluvulla. Alinta energiatasoa kutsutaan perustilaksi.

Pääkvanttiluku n (K, L, M, N tai 1, 2 ,3 ,4) kuvaa elektronin energian suuruusluokkaa.

Sivukvanttiluku l (s,p,d,f) liittyy spektrien hienorakenteeseen. Sivukvanttiluku määrää lähinnä sen avaruuden osan muodon, jossa elektroni todennäköisimmin sijaitsee.

Magneettinen kvanttiluku m selittää sen, että kun asetetaan atomi voimakkaaseen magneettikenttään, spektriviivat jakautuvat useiksi osaviivoiksi.

Spinkvanttiluku s kuvaa sitä, että jokainen spektriviiva jakautuu lisäksi kahtia. Se selitetään sillä, että elektroni pyörii oman akselinsa ympäri joko myötä- tai vastapäivään.