Opetussuunnitelman kirjaukset


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä sekä osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä. Lisäksi opiskelija ymmärtää orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä. Opiskelija osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä.

Kurssiin kuuluvat keskeiset sisältöalueet:
  • alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä
  • hapettuminen, pelkistyminen ja hapetuslukujen määräytyminen
  • yhdisteen kaavan määrittäminen
  • sidosenergia ja aineen ominaisuudet
  • elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit
  • molekyyliorbitaalit ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne
  • isomeria
  • tutkimusmenetelmiä