Spektroskopia on yksi orgaanisen kemian tärkeimmistä tutkimusmenetelmistä. Se perustuu energiapaketin absorttioon ja/tai sen emittoimiseen. Eli tieten suuruisen aallonpituuden omaavan säteilyn vastaanottoon ja lähettämiseen. Yleisimmät spektroskopian muotoja ovat UV-spektroskopia, IR-spektroskopia ja NMR-spektroskopia. Näistä enemmän erikseen.

IR-spektroskopia

Lisäksi voidaan mainita esim. epäorgaanisessa analyytisessä kemian käytetyt atomiabsorttiopspektroskopia (AAS) tai ioniplasma

Spektroskopian historiaa -
http://www.spectroscopyonline.com/spectroscopy/article/articleDetail.jsp?id=381944

Lisätietoa: NIST-sivusto AAS:iin. Oma aineisto: