1. Luokittele seuraavat aineet a) seoksiin ja puhtaisiin aineisiin b) puhtaat aineet alkuaineisiin ja yhdisteisiin c) seokset homogeenisiin ja heterogeenisiin seoksiin.

Ilma, lähdevesi, elohopea, sokeri, bensiini, ruokaöljy, uushopea, kulta, teräs, uraani.

2. (Kertaus orgaaniseen kemiaan). Piirrä seuraavien yhdisteiden rakennekaavat (mikä on rakennekaava?) ja luokittele ne kyseisen yhdisteluokan sisällä primääriseen, sekundääriseen ja tertiääriseen.

1-butanoli, 2-butanoli, metyyli-2-propanoli (triviaalinimeltään tert-butanoli), 2-pentanoli, 2-metyyli-2-butanoli
etyyliamiini, butyyliamiini, etyylimetyyliamiini, trimetyyliamiini, etyylimetyylipropyyliamiini