Tehtävä 3. Nimeä seuraavat alkuaineet kemiallisten merkkien perusteella (kokeile aluksi ilman MAOL-taulukkokirjaa tai jaksollista järjestelmää).
Na, Fe, Sn, Si, P, Br, U, Ba, Ar, Y

Mikä tekee viimeiseksi mainitusta alkuaineeksi erityisen? Mikä toinen asia jaksollisessa järjestelmä liittyy tähän samaan asiaan?

Tehtävä 4. Yhdistä seuraavat käsitteet ja selitykset toisiinsa

Jakso

Muodostuu alkuaineista, jotka sijaitsevat samassa pystysarakkeessa jaksollisessa järjestelmässä
Ryhmä

Muodostuu alkuaineista, jotka sijaitsevat samassa vaakarivissä jaksollisessa järjestelmässä
Järjestysluku


Massaluku


Isotooppi