__. tehtävä: Bohrin atomimallilla pystytään selittämään varsin mielekkäällä tavalla jaksollisen järjestelmän pääryhmien 1-2 (alkalimetallit ja maa-alkalimatellit) ja 6-7 (happiryhmä ja halogenidit) välisten yhdisteiden kemialliset ominaisuudet ja ionisidoksen syntyminen. Kuinka? Miksi esimerkiksi raudan oksidien (FeO2 ja FeO3) ionisidoksen syntysen selittäminen Bohrin mallilla ei oikein luonnistu?