Recent Changes

Wednesday, October 3

 1. page Atomin mallien historia edited ... Bohrin atomimallissa elektronit kiertävät ytimen ympäri tiettyjä ympyräratoja, radat sijaitsev…
  ...
  Bohrin atomimallissa elektronit kiertävät ytimen ympäri tiettyjä ympyräratoja, radat sijaitsevat määrätyissä, toisistaan portaittain eroavissa energiatiloissa.
  Bohrin atomimalli onnistui selittämään kokeellisesti havaitun vetyatomin viivaspektrin, muttei kykene selittämään monimutkaisempien atomien spektrejä.
  Historiavideo (engl.): http://youtu.be/eXdWlnBlncMhttp://youtu.be/eXdWlnBlncM, http://youtu.be/njGz69B_pUg
  Tehtävät
  Tehtävä 2.1
  (view changes)
  10:54 pm
 2. page Atomin mallien historia edited ... Bohrin atomimallissa elektronit kiertävät ytimen ympäri tiettyjä ympyräratoja, radat sijaitsev…
  ...
  Bohrin atomimallissa elektronit kiertävät ytimen ympäri tiettyjä ympyräratoja, radat sijaitsevat määrätyissä, toisistaan portaittain eroavissa energiatiloissa.
  Bohrin atomimalli onnistui selittämään kokeellisesti havaitun vetyatomin viivaspektrin, muttei kykene selittämään monimutkaisempien atomien spektrejä.
  Historiavideo (engl.): http://youtu.be/eXdWlnBlncM
  Tehtävät
  Tehtävä 2.1
  (view changes)
  10:47 pm

Tuesday, October 2

 1. msg Kemia2-kurssin punainen lanka message posted Kemia2-kurssin punainen lanka Punainen lanka on ...
  Kemia2-kurssin punainen lanka
  Punainen lanka on ...
  5:36 am
 2. page Keskustelua edited [[include component="comments" page="Keskustelua" limit="20" ]]
  [[include component="comments" page="Keskustelua" limit="20" ]]
  (view changes)
  5:35 am
 3. page Atomin mallien historia edited ... Nykyisen käsityksen mukaan aine jaetaan puhtaisiin aineiisiin ja seoksiin, puhdas aine on joko…
  ...
  Nykyisen käsityksen mukaan aine jaetaan puhtaisiin aineiisiin ja seoksiin, puhdas aine on joko alkuainetta tai alkuaineista muodostuvaa yhdistettä. Alkuaine koostuu atomeista, joissa on sama määrä protoneja. TEEMA 2 Alkuaineet ja jaksollinen järjestelmä
  Alkuaineiden ymmärtäminen vaatii atomiteorian
  {LukionKemia2_kurssimateriaali_atomimallit.jpg} Atomimallit koosteena
  (kuvio Reaktio-kirjasarjasta --> OMA)
  Daltonin atomiteoria
  (view changes)
  5:31 am
 4. page Atomin mallien historia edited LYHYT HISTORIA ... ... ... ... Erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja selittämiseksi kem…
  LYHYT HISTORIA
  ...
  ...
  ...

  ...

  Erilaisten ilmiöiden ymmärtämiseksi ja selittämiseksi kemistit (ja fyysikot) ovat rakentaneet erilaisia malleja. Nämä erilaiset mallit ovat kehittyneet ajan myötä niin välineiden kehityksen kuin havaittujen ilmiöidenkin myötä. Pyrkimyksenä on aina vain paremmin selittää ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät.
  Materialistisen maailmankuvan perusta syntyi, kun Demokritos (eli vuosina 460-370 ennen ajan laskun alkua) väitti kaiken koostuvan atomeista ja tyhjyydestä. Atomin nimi juontuu käsityksestä, että se oli pienin mahdollinen hiukkanen, osa, maailmassa. Muinaiskreikan kielessä atomos tarkoittaa jakamaton. Teknologia ei pystynyt pitkään aikaan osoittamaan tämä väitettä vääräksi. Tarve tämän käsityksen muuttamiseen tuli ajankohtaiseksi vasta 1700-1800 luvulla, kun alkuaine-käsitettä ryhdyttiin rakentamaan.
  (view changes)
  5:30 am
 5. page Jaksollinen järjestelmä edited ... ominaisuuksien samanakaltaisuus (KUVAT KO. ESITYKSISTÄ) {Meyer_jaksollinen_jarjestelma.j…
  ...
  ominaisuuksien samanakaltaisuus
  (KUVAT KO. ESITYKSISTÄ)
  {Meyer_jaksollinen_jarjestelma.jpg}
  ...
  Kumpikaan ei tiennyt selitystä sille, miksi alkuaineet asettuivat kuvien mukaiseen järjestykseen.
  Nykyinen versio jaksollisesta järjestelmästä
  ...
  orbitaalien miehittyminen).
  Jaksollinen

  Jaksollinen
  järjestelmä jakautuu
  ...
  ja f-lohkoon.
  Jaksollinen järjestelmä, jossa värit kuvaavat alkuaineen löytövuotta (lähde:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Periodic_table_discovery_periods.png):
  (view changes)
  5:25 am

Sunday, September 30

 1. page Kovalenttinen sidos edited Peruskoulun kemiassa opetetaan, että kovalenttinen sidos muodostuu kahden epämetalliatomin välille…
  Peruskoulun kemiassa opetetaan, että kovalenttinen sidos muodostuu kahden epämetalliatomin välille.
  Kovalenttisessa sidoksessa atomit jakavat sidoksessa olevat eletronit, kumpikin luovuttaa yhden elektronin sidokseen, näitä kutsutaan sidoselektroneiksi. Tarvittaen sidoksien määrän voi päätellä alkuaineen paikasta jaksollisessa järjestelmässä. Sidoksia tarvitaan niin monta, kuin oktettisäännön mukaan atomi tarvitsee saadakseen uloimmalle kuorelle samassa jaksossa olevan jalokaasun elektronirakenteen.
  (KUVA kovalenttisen sidoksen modostumisesta - erilaiset merkintätavat?)

  (view changes)
  9:46 am
 2. 9:24 am

Saturday, September 22

 1. page Tehtävät 3 edited __. tehtävä: Bohrin atomimallilla pystytään selittämään varsin mielekkäällä tavalla jaksollisen jä…
  __. tehtävä: Bohrin atomimallilla pystytään selittämään varsin mielekkäällä tavalla jaksollisen järjestelmän pääryhmien 1-2 (alkalimetallit ja maa-alkalimatellit) ja 6-7 (happiryhmä ja halogenidit) välisten yhdisteiden kemialliset ominaisuudet ja ionisidoksen syntyminen. Kuinka? Miksi esimerkiksi raudan oksidien (FeO2 ja FeO3) ionisidoksen syntysen selittäminen Bohrin mallilla ei oikein luonnistu?
  (view changes)
  2:01 am

More